tisdag 29 oktober 2013

Inga större skador efter stormen.

Efter morgonens inspektion av tomten efter stormnatten så verkar allt vara på plats där det ska. Det enda som hände verkar vara att den döda björken som jag sparat åt hackspettarna fick nog i blåsten, så nu får den bli ved till kaminen istället. I bäcken vid vår tomtgräns är det fullt med nedfallna löv, så de lär åka ut i sjön när vattnet stiger.söndag 27 oktober 2013

Smalnäbbad nötkråka. ------- Spotted Nutcracker (Slender billed)

Vi har 2 olika sorter Nötkråka i Sverige och de är väldigt olika till sitt levnadssätt. Den vanliga nötkråkan är en skogsfågel som till största delen livnär sig på hasselnötter som den samlar ihop under höstarna. Den är skygg och det är inte så ofta man får se den om man inte vet var de håller till. Den andra rasen kallas Smalnäbbad Nötkråka och kommer österifrån men har lyckats att etablera sig i Sverige. Dess huvudföda är frön från Cembratallen som finns inplanterad lite här och var. Men som alla kråkfåglar så är båda raserna opportunister som äter lite av varje beroende på tillgång. Den smalnäbbade häckar längs Norrlandskusten och då ofta i städer där det finns cembratallar inplanterade. Den är mycket orädd och man kan komma riktigt nära utan att de bryr sig om en. Vissa år så blir det även invasion av den rasen österifrån och de kan dyka upp på de mest skilda ställen.onsdag 23 oktober 2013

Tillbaka till skolan igen. ------- Back to school again.


Så där ja, nu är man anmäld till en kurs som Uppsala universitet har för ornitologer (se nedan). Även om jag har hållit på med inventeringar på alla de sätt genom åren så känner jag att det aldrig är fel med mera kunskaper i ämnet. Kan jag sedan få papper på att jag är utbildad inventerare och ordentlig utbildning i hur man redovisar och publicerar en rapport, så är ju det också bra.
Så nu är det bara att vänta på ett antagningsbesked så man vet säkert att man har kommit in på kursen, och sedan är det bara att börja plugga när terminen börjar i vår.

Klok som en uggla. ----- Smart like a Owl.

Inventeringsmetodik för ornitologer 5 hp

Nivå:Grundläggande nivå
Kurskod:1BG418
Poäng:5 hp


Kursen i inventeringsmetodik för ornitologer riktar sig till både biologistudenter och till fågelskådare som är intresserade av att lära sig mer om inventeringar och beståndsövervakning.
Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.
Du kommer genom kursen att få en bra meritering för inventeringsuppdrag åt till exempel länsstyrelser och andra myndigheter och företag. Du kommer också att kunna sprida kunskaperna vidare till andra fågelskådare i din omgivning och därmed öka intresset för denna viktiga del av fågelskådningen.
Kursen går på kvartsfart under vårterminen och kommer att arrangeras som en distanskurs över en webbplatform. Mycket av undervisningen kommer att vara nätbaserad men vi kommer också att träffas under en helg i april (prel. 20-21 april, OBS obligatoriskt) för att diskutera och fördjupa kunskaperna. Kursen avslutas med en självständig praktisk inventeringsövning under slutet av våren och sommaren.

Kursens innehåll

Kursen riktar sig till biologistudenter samt till aktiva fågelskådare som arbetar med, eller skulle vilja lära sig mer om, inventeringar och miljöövervakning.
Målet med kursen är att öka intresset för och kunskapen om fågelinventeringar, att ge färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera inventeringar, att ge information om pågående storskaliga fågelinventeringsprojekt i Sverige samt att ge förståelse om fåglars betydelse som indikatorarter för miljöövervakning.
Exakt kursschema är inte färdigt i nuläget men vi kommer bland annat att ta upp följande moment:
 • Fåglar som miljöindikatorer
 • Planering av inventering
 • Olika inventeringsmetoder
 • Artspecifika inventeringar
 • Rapportering av observationer
 • Beståndsövervakning
 • Sträckräkning
 • Pågående inventeringsprojekt
 • Dataanalys
 • Publicering av resultat
 • Myndigheters användning av inventeringar
 • Eget inventeringsprojekt

Kursupplägg

Kursen ges som distanskurs (33% fart) mars-juni. Undervisningen består av litteraturstudier, lektioner och diskussioner över webben, samt av föreläsningar, diskussioner och praktisk övning vid ett tillfälle under våren . Till denna träff bjuds det in föreläsare/diskussionsledare med stor erfarenhet inom det aktuella området.
Som avslutning på kursen kommer en praktisk träning där kursdeltagarna själva får utföra och redovisa ett inventeringsprojekt av något slag. Detta kan utföras enskilt eller i mindre grupper. Formen är ganska fri och en mängd olika typer av projekt är möjliga. Studien skall redovisas skriftligen (ett par sidor) till kursledaren. I redovisningen skall det finnas med en kortfattad bakgrund, en ganska detaljerad metoddel, sammanställning och analys av resultaten samt en kort diskussion kring resultaten.
För godkänt på kursen krävs deltagande i alla undervisningsmoment, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt inventeringsprojekt.

tisdag 22 oktober 2013

Närbild Sparvhök. -------- Closeup Sparrowhawk.


 Ögon. ---- Eyes.

 Näbb. ------- Bill.

 Ett öga. ------ One eye.

Bröstfjädrar. -------Breastfeathers.

onsdag 16 oktober 2013

Stenar och klippor. -------- Stones and rockface.


 Månsten. ------- Moonstone.

 Gammal sten. ------ Old stone.

 Ensam sten. -------- Lonely stoon.

 Våt sten. ------ Wet stone.
fredag 11 oktober 2013

Vildsvins-skinka. --------- Wild boar ham.

Inatt så blev det en bild på vildsvinet som har börjat att demolera vår gräsmatta, så nu har den varit här varje natt sedan den hittade hit. Troligen så har något skrämt den för det blev bara en bild när den är på väg bort i full fart, och tittar man på klockslaget så var det nog någon av oss som skrämde den. Men skinkorna ser fina ut och de skulle säkert passa bra i röken så småningom.
Kameran får sitta kvar på sin plats så det blir säkert fler bilder så småningom och det kanske fastnar något annat också som har vägarna förbi.

Vildsvin. --------- Wild boar,

torsdag 10 oktober 2013

Besök i vår trädgård. ---------- Visit in our garden.

Jag har investerat i en s.k. åtelkamera för att se vad det rör sig för djur i vår trädgård om nätterna. Det är en rolig ¨leksak¨ och det är alltid lika spännande att se om det fastnat några djur på minneskortet. Igår så såg jag att det var uppbökat på vår nedre gräsmatta vid bäcken och jag misstänkte genast att vi haft vildsvin på besök. Så jag riggade kameran och satte den på filminspelning för att testa den funktionen också, och mycket riktigt så blev det en liten filmsnutt på en vildsvinsgalt som gick förbi.
Jag provade att lägga ut filmsnutten men det lyckades inte, så till kommande natt är kameran inställd på vanlig fotografering igen. Däremot så har jag tidigare fått lite kort nattetid på andra djur istället som  jag visar idag. Men när man summerar vad vi haft i trädgården sedan vi flyttade hit så kan man nästan tro att vi bor i en viltpark. Vi har haft Rådjur, harar, ekorrar, grävling, räv, utter, mink och vildsvin på besök än så länge. Plus alla 106 fågelarter som vi sett också, det senaste tillskottet till den listan var Bändelkorsnäbb i förrgår.

 Åtelkameran. -------- The wildlife camera.

 Grävling. ------- Badger.

 Räv. ------ Fox.

Vår grannes katt. ------- Our neighbours cat.

onsdag 9 oktober 2013

Föredrag fåglar.

Omedelbart efter jobbet idag så bär det iväg till Karlshamn där kvällen kommer att ägnas åt ett föredrag om nattskärran. Jag har blivit inbjuden av Västblekinges Ornitologer att prata om denna mystiska fågel vid ett av deras innemöten, och eftersom det passade mig så nappade jag på det. Så jag har uppdaterat en tidigare Powerpointpresentation med lite nya bilder och info, som jag kommer att presentera ikväll.

måndag 7 oktober 2013

Motljus hav. ---------- Backlit sea.

Motljusbilder blir nästan alltid läckra, speciellt om komponenterna moln och vatten finns med. dessa bilder tog ute i den Sörmländska skärgården för ett par veckor sedan.


torsdag 3 oktober 2013

Skördetid. -------- Harvest.

Så var det dags att skörda vår Havtornsbuske som vi köpte får ett par år sedan. Förra året så blev det inte ett enda bär på den, men i år så bär det frukt. OK, det kanske bara blev ett enda bär, men ändå!

Havtorn.---------- Sea buckthorn.