måndag 19 mars 2018

Birds at Boa Vista, Kap verde.


 Styltlöpare. ---------- Black-winged Stilt.

 Ökenkorp. -------- Brown-necked Raven.

 Svartbent strandpipare. --------- Kentish plover.

 Glasögonsångare. ---------- Spectacled Warbler.

 Kohäger. --------- Cattle Egret.

 Båglärka. --------- Greater Hoopoe-Lark.

 Sandökenlärka. ---------- Bar-tailed Desert Lark.

 Tornfalk. ------------- Alexander`s Kestrel.

Tornfalk. ------------- Alexander`s Kestrel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar