onsdag 23 oktober 2013

Tillbaka till skolan igen. ------- Back to school again.


Så där ja, nu är man anmäld till en kurs som Uppsala universitet har för ornitologer (se nedan). Även om jag har hållit på med inventeringar på alla de sätt genom åren så känner jag att det aldrig är fel med mera kunskaper i ämnet. Kan jag sedan få papper på att jag är utbildad inventerare och ordentlig utbildning i hur man redovisar och publicerar en rapport, så är ju det också bra.
Så nu är det bara att vänta på ett antagningsbesked så man vet säkert att man har kommit in på kursen, och sedan är det bara att börja plugga när terminen börjar i vår.

Klok som en uggla. ----- Smart like a Owl.

Inventeringsmetodik för ornitologer 5 hp

Nivå:Grundläggande nivå
Kurskod:1BG418
Poäng:5 hp


Kursen i inventeringsmetodik för ornitologer riktar sig till både biologistudenter och till fågelskådare som är intresserade av att lära sig mer om inventeringar och beståndsövervakning.
Kursen kommer att ta upp generella inventeringsmetoder med särskilt fokus på fågelstudier och metodik som lämpar sig speciellt bra för fåglar. Vi kommer att gå igenom planering, genomförande, analys och publicering av inventeringar, och det kommer att ingå såväl teoretiska som praktiska moment.
Du kommer genom kursen att få en bra meritering för inventeringsuppdrag åt till exempel länsstyrelser och andra myndigheter och företag. Du kommer också att kunna sprida kunskaperna vidare till andra fågelskådare i din omgivning och därmed öka intresset för denna viktiga del av fågelskådningen.
Kursen går på kvartsfart under vårterminen och kommer att arrangeras som en distanskurs över en webbplatform. Mycket av undervisningen kommer att vara nätbaserad men vi kommer också att träffas under en helg i april (prel. 20-21 april, OBS obligatoriskt) för att diskutera och fördjupa kunskaperna. Kursen avslutas med en självständig praktisk inventeringsövning under slutet av våren och sommaren.

Kursens innehåll

Kursen riktar sig till biologistudenter samt till aktiva fågelskådare som arbetar med, eller skulle vilja lära sig mer om, inventeringar och miljöövervakning.
Målet med kursen är att öka intresset för och kunskapen om fågelinventeringar, att ge färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera inventeringar, att ge information om pågående storskaliga fågelinventeringsprojekt i Sverige samt att ge förståelse om fåglars betydelse som indikatorarter för miljöövervakning.
Exakt kursschema är inte färdigt i nuläget men vi kommer bland annat att ta upp följande moment:
 • Fåglar som miljöindikatorer
 • Planering av inventering
 • Olika inventeringsmetoder
 • Artspecifika inventeringar
 • Rapportering av observationer
 • Beståndsövervakning
 • Sträckräkning
 • Pågående inventeringsprojekt
 • Dataanalys
 • Publicering av resultat
 • Myndigheters användning av inventeringar
 • Eget inventeringsprojekt

Kursupplägg

Kursen ges som distanskurs (33% fart) mars-juni. Undervisningen består av litteraturstudier, lektioner och diskussioner över webben, samt av föreläsningar, diskussioner och praktisk övning vid ett tillfälle under våren . Till denna träff bjuds det in föreläsare/diskussionsledare med stor erfarenhet inom det aktuella området.
Som avslutning på kursen kommer en praktisk träning där kursdeltagarna själva får utföra och redovisa ett inventeringsprojekt av något slag. Detta kan utföras enskilt eller i mindre grupper. Formen är ganska fri och en mängd olika typer av projekt är möjliga. Studien skall redovisas skriftligen (ett par sidor) till kursledaren. I redovisningen skall det finnas med en kortfattad bakgrund, en ganska detaljerad metoddel, sammanställning och analys av resultaten samt en kort diskussion kring resultaten.
För godkänt på kursen krävs deltagande i alla undervisningsmoment, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt inventeringsprojekt.

3 kommentarer:

 1. Hej Urban! Som vanligt kan jag sitta länge och njuta av alla dina bilder i de olika inläggen. Helt fantastiskt!
  Lycka till med din fortsatta utbildning!
  /SA

  SvaraRadera
 2. Kan ju aldrig bli fel när en bloggande, lärd person blir ännu mer lärd i ämnet och - förhoppningsvis - genom fortsatta inlägg fortbildar oss i läsekretsen. Om sen vi människor någonsin blir lika klok som ugglan - det vete tusan. Hoppas kan man ju.
  / Deerhunter

  SvaraRadera
 3. Va kul! Hoppas du kommer häråt. Vore kul och höra din föreläsning och även få träffa ännu en bloggkompis på riktigt.

  SvaraRadera