måndag 26 januari 2015

Vinterfåglar. -------- Winterbirds.

I helgen har det varit räkning vid massor av fågelbord i Sverige och liksom tidigare år så är det Talgoxen som är segraren. Hos oss hade vi Gulsparven som den vanligaste fågelarten då det är mängder av dessa i år hos oss vid våra matningar. Av lite ovanligare arterna hos oss så hade vi björktrast, rödhake och nötskrikor.

Talgoxe. ---- Great tit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar