onsdag 28 september 2011

Unga och gamla fåglar och lite om ruggning.

Ofta så kan man skilja unga och gamla fåglar åt på fjäderdräkten. Jämför de 2 bilderna på lövsångaren här under. De unga lövsångarna är betydligt gulgrönare än de gamla.

 Gammal Lövsångare.

 Ung och gulare lövsångare.

Riktigt unga fåglar har oftats gul mungipa som är en rest av ungens gula gap i boet, och det kan ses ett bra tag efter att den lämnat boet.

Ung Gråsparv med gul mungipa.


 Unga svarthättor har alla en brun hjässa, men under hösten så ruggas kroppsfjädrarna och man kan lätt skilja på hanar och honor.
 Ung Svarthätta hane som ruggar fram den svarta hjässan, honan får en brun hjässa. Även vingtäckarna håller på att bytas.

En del fåglar har 2-färgade fjädrar där de yttre ljusare topparna har slitits ner till våren och bara häckningsdräkten blir kvar. Detta kallas för brämfällning, och på bilden av Bofinken kan man också se den svarta fläcken längst fram på pannan.

 Hane Bofink där den gråa hjässan kan skönjas. Till våren så försvinner de bruna topparna på fjädrarna och bara det gråa blir kvar.

Alla fåglar byter sina fjädrar minst en gång om året, hos de flesta arter så görs det innan de flyttar Söderut för att ha fräscha fjädrar under flyttningen, men även stannfåglarna byter sina fjädrar. Ofta är det bara de gamla som byter ving- och stjärtpennor, men hos en del arter så gör även ungfåglarna det.

Gammal Grönfink som ruggar sina vingpennor, de yttersta slitna ska bytas innan vintern.

Vingens flygfjädrar byts successivt för att småfåglar inte helt ska tappa flygförmågan. Men änder, gäss och svanar tappar alla sina flygfjädrar samtidigt, och kan därför inte flyga under en period på sensommaren. Ofta samlas de då i stora flockar för att utnyttja flockens skydd mot rovdjur.  Är det t.ex. 200 änder i en ruggflock så är chansen mindre att just individen ska bli tagen.
Detta var bara en del om fåglars ruggning och hur man skiljer unga och gamla fåglar åt, för givetvis finns det nästan alla varianter hos Jordens ca 9 500 olika arter.


1 kommentar: